Külföldi anyakönyvi kivonatok magyarországi regisztrálását, azaz hazai anyakönyvezését a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A hazai anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetőleg az illetékes konzuli tisztviselőnél kell kérni: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika

Útmutató hazai anyakönyvezetéshez

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat -érvényes, egy évnél nem régebben lejárt útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány, vagy 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat (lejárat nélkül) - szükséges.

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

VÁLTOZÁSOK!
* nincsen szükség hiteles fordításra a többnyelvű új típusú -nyomtatott, táblázatos- anyakönyvi kivonatok esetébenamennyiben az egyik nyelv az angol vagy a német.  Kivétel a házasságot felbontó bírósági bontóítélet- itt szükséges a hiteles magyar nyelvű fordítás.

A jelzett anyakönyvi okiratokat tehát nem kell fordítással ellátni, kivéve, ha megjegyzést tartalmaznak a kiállító hatóság nyelvén, illetve akkor, ha folyóírással kerültek kiadásra.

* Valamennyi klasszikus hazai anyakönyvezés iránti kérelem esetében azanyakönyvi okiratokat minden esetben eredetiben szíveskedjenek mellékelni. Valamennyi hazai anyakönyvezési eljárásában lehetőség van arra, hogy az ügyfél az eredeti anyakönyvi okmányt kérése esetén visszakapja az eljárás végén - ezt jelezniük szükséges a kérelem benyújtásakor.

* Valamennyi hazai anyakönyvezési eljárás díjmentes. 

A házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat bármely okból történő megszüntetése vagy felbontása hazai anyakönyvezésének illetékén kívül (13 $ kivonat nélkül; 20 $ kivonattal) – a hazai anyakönyvezési eljárásában konzuli költség megfizetése egyáltalán nem merül fel az ügyfél részéről.

1. Születés

2. Házasság

3. Elhalálozás

4. Külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság

5. Elvált személy névviselésének bejelentése (letölthető adatlap)

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy feltétlenül adjon meg napközbeni elérhetőséget (lakás-, mobil- vagy munkahelyi telefon, e-mail) a kérelem benyújtásakor. Jelezzük, hogy a nagykövetségünkön keresztül indított anyakönyvezési eljárás születés anyakönyvezése esetén 2-3 hónapot, házasság hazai anyakönyvezése esetén, ha a kérelmezők a házasságot megelőző családi állapota nőtlen és hajadon volt, 2-3 hónapot, ha az egyik vagy mindkettő házastárs elvált volt, 3-5 hónapot, válás anyakönyvezése 3-5 hónapot vehet igénybe.

A hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi:

- Magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését és halálesetét.

- Annak a nem magyar állampolgárnak a külföldön történt születését, akit magyar állampolgár fogadott örökbe.

- Annak a külföldön született nem magyar állampolgárnak a halálesetét, akit magyar bíróság nyilvánított holtnak.

- Magyarországon lakó hontalan személy külföldön történt születését, házasságkötését, illetőleg halálesetét, ha lakóhelye Magyarországon van vagy volt és ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik

Hazai anyakönyvezésnek van helye, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, és az érintett születési helye külföldön van vagy ismeretlen, továbbá ha a halál tényének bírói megállapítása esetén a bíróság döntése szerint a haláleset helye külföldön van.

Budapest Főváros Kormányhivatala elérhetősége:

A Kormányhivatal postacíme: 1368 Budapest, Pf. 222

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly körút 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda, 08.30-12.00 óra

Telefonszám:

·        egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgárságot szerzett ügyfelek hazai anyakönyvi ügyében: (06 1) 323 3168

·        egyéb hazai anyakönyvezési ügyben: (06 1) 323 3176