A hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevéllel, 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal, illetve honosítási okirattal igazolható.

Amennyiben nem rendelkezik a fentiekben felsorolt okmányok egyikével sem, úgy magyar útlevelének igénylése előtt, vagy azzal egyidejűleg meg kell vizsgálni magyar állampolgárságának fennállását. Ennek érdekében szükséges az állampolgárság igazolása iránti kérelem nyomtatvány kitöltése (kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni). Az eljárás eredményéről az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítvány állítható ki, ennek 13 USD az illetéke.

Figyelem!

A magyar születési anyakönyvi kivonat NEM bizonyítja a magyar állampolgárság fennállását!

Ha már legalább egyszer rendelkezett magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, akkor csatolni kell a magyar születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát és a családi állapotot [házasság (házasságok), válás (válások), házastárs halotti anyakönyvi kivonata] igazoló magyar okirat, okiratok fénymásolatát. Amennyiben a fenti családiállapot-változásra külföldön került sor, azokat az ún. hazai anyakönyvezés iránti kérelem adatlappal együtt kell benyújtani – Erről további információt a honlapunk hazai anyakönyveztetéssel kapcsolatos oldalán talál. Az állampolgárság fennállásának megállapítása után a fenti események magyarországi anyakönyvezése is megtörténik.

Ha még soha nem volt magyar útlevele vagy személyi igazolványa, akkor a saját születési és házassági anyakönyvi kivonatain túl csatolni kell a szülők házassági anyakönyvi kivonatát, továbbá születési anyakönyvi kivonatukat (ha nekik sem volt soha magyar okmányuk, úgy az ő szüleik születési és házassági anyakönyvi kivonatát). A kivonatokhoz kapcsolódó magyar fordítás szükségességével kapcsolatban kérjük, keresse fel a külképviseletet (főszabály szerint nem szükséges a fordítás, de vannak kivételek).

Figyelem! 

Az állampolgársági vizsgálatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának Állampolgárság Megállapítási Osztálya végzi, a magyarországi anyakönyvezést pedig Budapest Főváros Kormányhivatala. Folyamatban lévő ügyek állásáról a fenti két hivatalnál lehet érdeklődni.

FONTOS! Nyilatkozattal szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát

(1) megfosztással,

(2) Németországba történt áttelepítésével,

(3) illetve 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között elbocsátással vesztette el. 

Nyilatkozat a magyar állampolgárság visszaszerzésére 

A magyar állampolgárság megszerzésére további jogcímeket a mellékelt, részletes leírásban talál.

A kérelmet csak személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten lehet benyújtani. Amennyiben az állampolgárság igazolása, illetve külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyveztetése válik szükségessé, magánútlevél kérelmezésére csak ezen eljárások befejezése után kerülhet sor.