Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.

Ideiglenes magánútlevél hazautazáshoz

Ilyen útiokmány kiállítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben rövid időre érkezett az Egyesült Államokba (pl. turistaként), vagy tartósan itt él, de hamarosan hazautazna és érvényes magyar útlevele megsemmisült, elveszett, utazásra más módon alkalmatlanná vált, ellopták vagy lejár a hazautazást megelőzően. Az ideiglenes magánútlevél érvényessége a hazautazás várható időpontjához igazodik, de legfeljebb 6 hónap.

Ideiglenes magánútlevél tovább tartózkodáshoz, továbbutazáshoz

Ilyen útiokmány kiállítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben érvényes útlevele külföldön megsemmisült, megrongálódott, elveszett, ellopták vagy érvényessége hamarosan lejár és nem tud a közeljövőben Magyarországra utazni, vagy más külföldi országba kíván utazni. Érvényessége: legfeljebb 1 év.

Az ideiglenes magánútlevél mindkét esetben Magyarországra szóló egyszeri belépésre jogosít, azt a magyar határon bevonják, illetőleg azt az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.

Ezt követően új, 5 vagy 10 évig érvényes, magánútlevél iránti kérelmét külföldön a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon, Magyarországon lakóhelye szerinti okmányirodában, vagy sürgős esetben a Központi Okmányirodánál adhatja be, személyesen.

A kérelem benyújtása:

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten személyesen, vagy ha a külképviseleten való személyes megjelenés áthidalhatatlan nehézséget okozna - postai úton lehet benyújtani.

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelemhez az alábbiakat kell benyújtani:

-Kitöltött és aláírt adatlap és igénylőlap
(Kiskorú gyermek esetén lásd alábbi, részletes tájékoztatónkat.)
Postai benyújtás esetén az igénylő személyazonosságát (kiskorú esetén mindkét szülő személyazonosságát) a külképviselet által ismert amerikai közjegyzővel (notary public lista itt található ) vagy a magyar tiszteletbeli konzuli képviselővel hitelesíttetni kell, a 3. sz. mellékleten.

- A személyazonosság igazolására elfogadható okirat
Amennyiben érvényes magyar okirat nem áll rendelkezésre (pl. személyi igazolvány, magyar jogosítvány), úgy érvényes amerikai jogosítványával, tartózkodási engedélyével ("zöldkártya"), diák igazolvány (kiskorú esetén) igazolja magát. Szükség esetén lejárt, megrongálódott magyar útlevél, vagy egyéb fényképes magyar okmány is elfogadható.

-1 db fénykép

-Amennyiben az ideiglenes útlevél iránti kérelem benyújtására elvesztés, ellopás vagy megsemmisülés miatt kerül sor, csatolni kell az ezt igazoló, a helyi hatóságok által kiállított jegyzőkönyvet. 

-Válaszboríték
Az ideiglenes magánútlevél kiállítására személyes benyújtás esetén általában még aznap, postai úton történő benyújtás esetén a kérelemnek a nagykövetségre érkezésétől számított 4-5 munkanapon belül kerülhet sor. Amennyiben az idő rövidsége miatt a kérelmező gyorsposta-szolgálattal kívánja az útlevelet kézhez kapni, kérjük, küldjön egy önmagának megcímzett "USPS" vagy "Federal Express" és előre kifizetett válaszborítékot.

- Külföldi születési anyakönyvi kivonat
Kizárólag abban az esetben kell benyújtani, ha magyar okmányokkal még nem rendelkező, külföldön született gyermek részére kérik az ideiglenes magánútlevél kiállítását. Ilyen esetben egyidejűleg kezdeményezni kell a kiskorú külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését is (lásd a nagykövetség honlapjának vonatkozó részét).

-Kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén a szülők (törvényes képviselő) hozzájárulása az ideiglenes útlevél kiadásához
Ezt a 2. sz. melléklet, valamint az igénylő lapon szereplő szülői nyilatkozat rovat aláírásával tehetik meg. A kérelem postán keresztül történő benyújtása esetén mindkét szülő személyazonosságának közjegyző előtti igazolására - magyar állampolgár szülő esetén az érvényes magyar útlevéllel - is szükség van, a 3. sz. melléklet felhasználásával. Ez esetben a 2. sz. mellékleten is szerepelnie kell a közjegyzői hitelesítésnek. Nem kell a hozzájárulása annak a szülőnek, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ebben az esetben az eredeti bírósági határozatot kell benyújtani, amelyet másolat készítése után visszaküldünk. Írni tudó gyermeknek magának kell aláírnia az útiokmány-igénylőlapot a fénykép alatti keretben, írni nem tudó gyermek esetében a szülő, törvényes képviselő, aláírása kerül ugyanazon helyre. Amennyiben az egyik szülő elhalálozott, úgy halotti anyakönyvi kivonat is bemutatható a szülői engedély helyett.