Az erkölcsi bizonyítványok beszerzésével kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Kérjük, töltse ki az alábbi kérőlap mindkét oldalát Adatlap, majd keresse fel lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseletet.

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseleten személyesen kell benyújtani. A konzul csak akkor mérlegelheti a kérelem postai úton történő elfogadását, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (pl. egészségi állapot, fogvatartás).

Amennyiben postán nyújtja be kérelmét, azt a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy a Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével hitelesíttetnie kell

(1) személyazonosságát - érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal a 3. sz. melléklet felhasználásával -, valamint

(2) az adatlapon lévő aláírását.

A kérelemmel együtt szíveskedjen egy saját névre megcímzett és ajánlott levélként felbélyegzett borítékot is küldeni

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének ideje általában 2-3 hónap.

4. Az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja majd:

- büntetlen előéletű
- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
- nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Eljárási díjak
Kérjük, tekintse meg a "konzuli díjak" táblázatot a "Konzuli Tájékoztató" menüpont alatt!

A Belügyminisztériumtól kapott információk szerint az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazás céljából való vízum igényléshez kérelmezett „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap” kitöltésekor az ügyfélnek az alábbi módon kell eljárnia:

A kérőlap IV. pontjában a “más törvénynek való megfelelés” helyére azt kell beírni, hogy „amerikai bevándorló vízum céljából” vagy „USA vízumhoz” kéri a hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

Ilyenkor – ha a kérelmező nem szerepel a nyilvántartásban -  a Belügyminisztérium azt igazolja, hogy nevezett személy a „A BŰNTETTESEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN NEM SZEREPEL, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában NEM SZEREPEL, valamint büntetőeljárás HATÁLYA ALATT NEM ÁLL.”

Amennyiben az ügyfél a kérőlap IV. pontjában fentieket nem jelöli meg, más adattartalmú erkölcsi bizonyítvány kerül kiállításra, mely az ügyfél vízumkérelme szempontjából elutasítást eredményezhet.