Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjlenyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e.

Időpontot kérni útlevél ügyintézéshez az alábbi linkre kattintva lehet: http://ifr.mfa.gov.hu

Külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető.

Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni,fényképet készíttetni nem kell.

Felhívjuk a kérelmező szíves figyelmét, hogy amennyiben rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (=lakcím kártya) ezeket a személyes megjelenéskor szíveskedjen magával hozni. Szintén szükséges a már lejárt, vagy még érvényes előző magyar útlevél, ha van ilyen.

Amennyiben a tizenkettedik életévét betöltötte, úgy az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat felvétele érdekében főszabályszerűen a személyes megjelenés kötelező.

Kiskorú illetve gondnokság allatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be. A 12 éves kor alatti gyermek személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel tőle ujjlenyomat nem vehető. Ilyen esetben a szülőnek kell 1 db jó minőségű igazolvány képrőlgondoskodnia. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását (2. számú melléklet) korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja (kérjük tekintse meg a közjegyzők listáját itt).

Magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) vagy kevesebb mint egy éve érvényét vesztett magyar útlevéllel rendelkezik. Amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában aktív adatként, úgy az útlevél igény teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Az eljárásról a magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata című részben talál tájékoztatót.

Figyelem! Amennyiben kérelmező családi állapotában változás következett be (pl.megházasodott, elvált) úgy az útlevélkérelmével egyidejűleg az eseményt Magyarországon anyakönyveztetni köteles!(lásd: hazai anyakönyvezés)

Útlevél érvényességi ideje:

6 év alatti kiskorú részére: 3 év

6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év

18 év feletti részére: 5 vagy 10 év

Figyelem!

Ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték kétszeres, kivéve, ha az elvesztésről rendőrségi jegyzőkönyv készült, melyet a kérelmező bemutat.