Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 5-6 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár.

Magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) vagy kevesebb, mint egy éve érvényét vesztett magyar útlevéllel rendelkezik. Amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában aktív adatként, úgy az útlevél igény teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Az eljárásról a magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata című részben talál tájékoztatót.

Külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető.

Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni, fényképet készíttetni nem kell. 

Azonban kérjük, hogy a 6 éves kor alatti gyermek esetén 1 db jó minőségű (fehér, homogén háttér) igazolvány képet hozzanak.

Az útlevél kérelem alapfeltétele a kérelmezőnek a külképviseleten történő személyes megjelenése, valamint a kérelmező érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása. A postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Milyen okmányokat vigyek magammal?

Kérjük, legyen Önnél érvényes fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány (magyar útelvél/személy igazolvány/jogosítvány) vagy ha ezek nem állnak rendelkezésre: külföldi útlevél/jogosítvány. Amennyiben előző magyar útlevele már lejárt, kérjük, azt is hozza magával.

Felhívjuk a kérelmező szíves figyelmét, hogy amennyiben rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (=lakcímkártya) ezeket a személyes megjelenéskor szíveskedjen magával hozni.

 

Milyen eltérések vonatkoznak a kiskorúak útlevélkérelmére?

Kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be.

Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

Amennyiben a tizenkettedik életévét betöltötte, úgy az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat felvétele érdekében főszabály szerint a személyes megjelenés kötelező.

12 éves kor alatti gyermek személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel tőle ujjlenyomat nem vehető. Ilyen esetben a szülőnek kell 1 db jó minőségű igazolvány képről gondoskodnia. 

Útlevél érvényességi ideje:

6 év alatti kiskorú részére: 3 év
6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
18 év feletti részére: 5 vagy 10 év

 

Mennyibe kerül az útlevél?

A konzuli díjakról itt tájékozódhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a konzuli díjakat kizárólag saját bankkártyával (VISA, MASTERCARD) vagy pénzes utalványon (money order) lehet befizetni, „Consulate General of Hungary” névre kiállítva. 

Figyelem! Ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték kétszeres, kivéve, ha az elvesztésről rendőrségi jegyzőkönyv készült, melyet a kérelmező bemutat.

 

Formanyomtatvány kiskorúak útlevélkérelmeihez

Távollévő szülő nyilatkozata