A házassági név és a születési név megváltoztatására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak. A házassági nevet az anyakönyvvezető, a születési nevet pedig az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter módosíthatja. A névváltoztatási eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte. A névváltoztatásnak az érintett anyakönyvekbe történő feljegyeztetéséről az eljáró hatóság gondoskodik. A kérelmező a névváltoztatás engedélyezéséről okiratot kap. A szülő névváltoztatását a kiskorú gyermek születési bejegyzésébe akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén csak akkor, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri.

I. Születési név megváltoztatása 

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell előterjesztenie. 14 éven aluli gyermek utónevét - egy esetben - az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése. A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

II. Házassági névviselési forma módosítása

Magyar állampolgár esetén a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után akár többször is - módosítható.

III. Magyar képviselethez történő benyújtása

A névváltoztatási kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni Magyarországon a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén az illetékes magyar konzulnál. Az eljárás illeték- és díjköteles. A kérelemhez mellékelni kell azoknak a személyeknek az eredeti magyar anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltozás érint, illetve akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltozás miatt javítani kell.

1. Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

2. Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel - notary public - (lásd listát) vagy a Magyarország  tiszteletbeli konzuli tisztviselőjévelszemélyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell a 3. sz. melléklet felhasználásával. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.

IV. Nyomtatványok és díjak

A konzuli díjat készpénzben vagy a megkeresett diplomáciai vagy konzuli képviselet nevére (Embassy of Hungary) kiállított pénzes utalványon(money order) kérjük befizetni, valamint ajánlott küldeményként felbélyegzett és saját névre megcímzett borítékkal kérjük megküldeni. Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámát is adják meg a kérelem benyújtásakor.

1. Díj és adatlap nagykorú születési név megváltoztatásához

Adatlap kiskorú születési nevének megváltoztatásához

Konzuli közreműködés díja:

56 USD

+Névváltoztatás (születési) illetéke 40 kivonat nélkül, 46 kivonattal USD

= Névváltoztatás díja összesen: 96 vagy  102 USD

2. Díj és adatlap házassági név módosításához

Konzuli közreműködés díja: 56 USD

Névviselési forma megváltoztatása (házasság) illetéke 20 USD

= Összesen: 76 USD

3. Egyszer már megváltoztatott szül.név ismételt megváltoztatása:

Konzuli közreműködés díja: 56 USD

+  Ismételt névváltoztatás illetéke 208 kivonattal vagy 200 kivonat nélkül USD

= Összesen: 264 vagy 256 USD