Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos információk

„Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos tudnivalókat  a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras weboldalon találhatják meg.”

1. Eljárás

A magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

2. Ezt követően töltse ki a szükséges nyomtatványokat, melyeket letölthet a "letölthető dokumentumok" címszó alatt. A nyomtatvány magában foglalja egy darab kézzel írott önéletrajz megírását, illetve az esetleges névváltoztatásra vonatkozó kérelmet is.

3. Készítessen 1 db igazolványképet.

4. A nem magyar nyelvű okiratokat hiteles magyar fordítással kell ellátni.

- Amennyiben az okirat angol vagy francia nyelvű is, a kérelmező által készített fordítást a new yorki képviseleten hitelesíteni tudjuk. (ld. konzuli díjak – fordítás hitelesítése)
- Magyarország területén az OFFI készíthet hiteles fordításokat (honlapjuk:www.offi.hu)
- Román nyelvű iratok esetén a mellékletben megadott romániai fordítók hiteles fordítását is elfogadjuk: romániai fordítók

Felhívjuk a figyelmet, hogy a folyamatban lévő ügyeknél a konzulátus nem tud az ügy állásáról tájékoztatást adni.

2. Ügyfélfogadás az egyszerűsített honosítási kérelmeknél:

Az egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtására kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség. Időpont foglaláshoz kérjük, írjon email-t az info.ny@mfa.gov.hu címre.

Kérjük, hogy a kérelmezők előzetesen kitöltött kérelemnyomtatványokkal, adatlapokkal, illetve előkészített dokumentációval érkezzenek az időpontjukra. Azon ügyfeleinknek, akik felkészületlenül jönnek az ügyintézésre, sajnos nem áll módunkban átvenni kérelmüket, ezért új időpontot kell foglalniuk.

3. Eskütétel

A honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. A kérelmek átvétele, illetve az eskük szervezése folyamatos, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség. Minden esküre várót a honosítási okirat megérkezése utáni első esküre behívunk, így az okirat megérkezése után pár hónapon belül sor kerül az esküre (nyáron és év végén a várakozási idő hosszabb lehet).

Aki az állampolgársági eskü után huzamosabb ideig más országban tervezi a tartózkodását, vagy az eskütétel után várhatóan megváltozik a lakcíme, annak célszerű kitöltenie a „Címmódosító nyilatkozat” formanyomtatványt annak érdekében, hogy az anyakönyvi okiratok megfelelő címre kerüljenek kiküldésre.A nyilatkozat megtalálható és  letölthető a lap alján.

4. Útlevél igénylése a honosítás után:

Azon honfitársaink, akik már letették az állampolgársági esküt, útlevelet sürgősséggel a honosítási okirat birtokában Budapesten, a Központi Okmányirodában – XIII. kerület, Visegrádi út 110-112. – igényelhetnek (www.nyilvantarto.hukozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu, telefon: +36 (1) 452-3622).

Útlevélkérelmet a konzulátuson előzetes időpontfoglalás alapján lehet benyújtani. Időpontot az időpont foglalási rendszeren keresztül (https://ifr.mfa.gov.hu weboldalon) lehet igényelni. A konzulátuson kezdeményezett útlevélkérelmeknél célszerű akkor benyújtani a kérelmet, amikor a kérelmező már rendelkezik legalább a lakcímkártyával is.

5. Anyakönyvi kivonatok és lakcímkártyák átvétele:

A konzulátus munkatársai a megérkezett anyakönyvi kivonatokat, illetve lakcímkártyákat folyamatosan postázzák, illetve értesítik az iratok megérkezéséről az ügyfeleket. Akit nem értesítünk, annak az anyakönyvi kivonata, illetve lakcímkártyája még nem érkezett meg. A konzulátusnak nem áll módjában a hazai kiállító hatóságoknál érdeklődni az iratok várható megérkezéséről, ezért kérjük, hogy ilyen kérdésekkel a konzulátust ne keressék. Az okmányok feldolgozását, kiküldését, az értesítéseket a beérkezés sorrendjében intézzük.

Személyes átvétel hétfőn, kedden, szerdán, és csütörtökön 14:00 és 16:00 óra között lehetséges, előzetes időpontfoglalás nélkül. Az átvételhez szükség van egy érvényes, fényképes személyazonosításra alkalmas igazolványra. A Főkonzulátus mind a magyar, mind az amerikai ünnepeken zárva tart.

6. Nemzeti regisztráció, statisztikai adatszolgáltatás:

A Nemzeti Regiszter célja, hogy egységesen szóljon valamennyi magyarhoz, éljen bárhol a világon. A Nemzeti Regiszter megalkotásának gondolatát az a tény hívta életre, hogy a történelem viharai során a magyar nemzet világnemzetté vált.

A Nemzeti Regiszter a http://www.nemzetiregiszter.hu honlapon keresztül elérhető.

Kapcsolódó anyagok:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatója az eljáráshoz kapcsolódóan - magyarul

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatója az eljáráshoz kapcsolódóan - angolul

Címmódosítási nyilatkozat honosításhoz