Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

FIGYELEM!

A New-York-i járványhelyzetre tekintettel a New York-i Magyar Főkonzulátus a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésének megfelelően az ügyfélfogadást az alábbi szerint végzi:

Kizárólag előzetesen foglalt időpontban tudjuk fogadni ügyfeleinket. Az alábbi honlapon tud időpontot foglalni: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Az ügyintézés során az ügyfelek számára kötelező a maszkviselés. Kérjük, hozzanak magukkal maszkot, mert sajnos helyben azt nem tudjuk biztosítani.

I. Hitelesítés a konzulátuson 

1. Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására hétfőn, szerdán és csütörtökön, 9:30 és 1:30 között van lehetőség. 

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A főkonzulátus munkatársainak NEM áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy aláírásnál kék tollat használjon.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. Az aktuális díjat a honlapunkon, a „Konzuli díjak” résznél találhatja meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 

A hitelesített iratokat a konzulátus 3 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről.

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

2. Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállaljaFelhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni.

A fordítás hitelesítése céljából a szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során, vagy postai úton.

A kérelem személyes benyújtására hétfőn, szerdán és csütörtökön, 9:30 és 1:30 között van lehetőség. 

A hitelesített iratokat a konzulátus 3 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről.

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a főkonzulátus javára („Consulate General of Hungary” névre) kiállított „Money Order”-ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia. A fordítás hitelesítésekor a fordítást a konzuli tisztviselő a lefordított irattal összefűzi. Ha nem óhajtja, hogy a fordítás az eredeti irattal (bizonyítvány, oklevél, anyakönyvi kivonat, stb.) össze legyen fűzve, csatoljon külön fénymásolatot az iratról. Amennyiben a másolatot is kéri hitelesíteni, ezt levelében jelezze, s a konzuli díjat ennek megfelelően rója le. (Lásd: következő pont)

Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát, e-mail címét is feltüntetni! A hitelesített fordítást 3 napon belül adjuk postára.

A fordítás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a főkonzulátus az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is küldje meg nekünk!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a főkonzulátus készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is mindig küldje meg! 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

személyesen benyújtott kérelem esetén a  hitelesített iratokat a konzulátus 3 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről.

A kérelem személyes benyújtására hétfőn, szerdán és csütörtökön, 9:30 és 1:30 között van lehetőség. 

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a főkonzulátus javára („Consulate General of Hungary” névre) kiállított „Money Order”-ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia.

Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! Kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje el.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.

II., Hitelesítés a tiszteletbeli konzuloknál

A tiszteletbeli konzulok elérhetőségei a “Kapcsolat/Tiszteletbeli konzulok” menüpont alatt találhatóak. 

1. Aláírás hitelesítés

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a tiszteletbeli konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a tiszteletbeli konzul előtt sajátjának ismeri el.

Az aláírás hitelesítése során a tiszteletbeli konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A tiszteletbeli konzul munkatársainak NEM áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy az aláírásnál kék tollat használjon. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletbeli konzuloknál kizárólag magánszemélyként van lehetőség aláírásra, cég vagy egyéb szervezet nevében nem. Így például ügyvezetőként, a szervezet képviselőjeként történő aláírást a tiszteletbeli konzul nem hitelesíthet. 

A tiszteletbeli konzulok az aláírás hitelesítésre különböző szinten vannak felhatalmazva, így kérjük, érdeklődjenek az adott tiszteletbeli konzulnál aláírás hitelesítés előtt. 

Mind az öt tiszteletbeli konzul hitelesítheti a kérelmező magánszemély aláírását az alábbi dokumentumokon:

  • ha a dokumentum csak angol nyelven íródott, vagy
  • ha a dokumentum magyar és angol nyelven íródott, azzal, hogy
  • ugyanazon dokumentumon belül, egymás mellett vagy alatt található a magyar és angol szöveg. 
  • Ha a magyar szöveg fizikailag külön dokumentumon szerepel, a tiszteletbeli konzul a magyar változaton nem hitelesítheti az aláírást.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem lehet elvégezni. Más okmány, illetve az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el. 

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban  leírtak szerint fizetendő. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítani, ahány hitelesítésre sor kerül. 

2. Fordítás hitelesítése

A tiszteletbeli konzulok fordítás hitelesítésére nincsenek felhatalmazva. 

3. Másolat hitelesítése

Másolat hitelesítése: a tiszteletbeli konzul az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban leírtak szerint fizetendő. Az eredeti iratot minden esetben be kell mutatnia!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a tiszteletbeli konzul készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége a „Konzuli díjak” menüpontban leírtak szerint fizetendő. 

A hitelesítés kérelmezésekor érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt kell bemutatni.