A vámról szóló 1995. C. tv. teljes hatályon kívül helyezése, és az uniós vámszabályok átvétele miatt a vámeljárással kapcsolatos konzuli feladatok módosultak. Képviseletünk már nem állít ki hatósági bizonyítványt magyarországi vámkezeléshez. Az Európai Uniós csatlakozásunkat követően (2004. május 1.) a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) értesítette az illetékes vámhivatalokat, hogy a vámmentes vámkezeléshez az ügyféltől nem követelhető meg a konzul által kiállított irat.

A magyarországi vámkezeléshez szükséges információ ugyanott awww.nav.gov.hu honlapon található.

Javasoljuk, hogy a vámügyintézés megkezdése előtt az eljárás részletes szabályairól kérjen írásos tájékoztatást a központi vámhatóságtól:

Váminformáció 1108 Budapest Harmat u. 202.

Telefon: 06-1-301-6951

Kék szám: 06-40-FINÁNC (06-40-346262)

E-mail: vam.info@vam.gov.hu;

vagy/és keresse fel magyarországi lakcíme szerinti NAV hivatalt, ahol a vámeljárást kívánja elindítani (címek: http://www.vam.hu/mainMenu.do?modulId=1).

Előzetesen azt a tájékoztatást tudjuk adni, hogy a vámhatóság az állandó tartózkodási helynek harmadik államból a Magyarország területén való áthelyezése esetén igénybe vehető kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a megelőző lakóhelynek legalább 12 hónapon keresztüli, a Közösség vámterületén kívüli megléte igazolásához bármely az ügyfél által előterjesztett dokumentumot elfogad (bővebben: "Állandó tartózkodási helynek harmadik országból a Magyar Köztársaság területén való áthelyezése során igénybe vehető kedvezmény").

Ezek a dokumentumok a teljesség igénye nélkül lehetnek: tartózkodási engedély, lakcímbejelentés, munkavállalási engedély és szerződés, iskolalátogatási bizonyítvány, adóigazolások, stb.

A benyújtott dokumentumok mérlegelése, az ügy egyedi körülményeinek figyelembe vételével, a vámeljárást lefolytató vámhivatal hatásköre és felelőssége. EU-n kívüli országból származó személygépkocsi magyarországi behozatalával és forgalomba állításával kapcsolatosan javasoljuk, hogy keresse fel a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapját: 

http://www.nkh.hu/gepjarmu/tevekenysegek/kozutijarmmuszelj/forghelyelengelj/egyediforghely/Lapok/default.aspx