A "J" vízummal rendelkezőknek státuszmódosítási kérelmüket először a State Department (SD) kijelölt részlegének kell jelezniük. A bejelentést a SD honlapjáról letölthető DS-3035 számú adatlappal kell megtenni. A bejelentést követően a részleg írásban értesíti a jelentkezőket ügyiratuk iktatószámáról, és megküldi a kérelemhez csatoldandó mellékletek listáját, amelynek magyar állampolgárok esetében része a nagykövetség által megküldendő jegyzék is.

A jegyzéket, azaz a "No Objection" nyilatkozatot az Egyesült Államok egész területére kiterjedő hatáskörrel kizárólag a washingtoni magyar nagykövetség adja ki, és küldi meg az Egyesült Államok Külügyminisztériumának.

A nagykövetség "No Objection" igazolásának kiállítását írásban kell kérni, és az alábbi adatokat kérjük közölni:

- név,
- lakcím az Egyesült Államokban,
- születési idő,
- születési hely,
- a State Departmenttől kapott iktatószám.

A kérelemhez kérjük csatolni a "J" vízummal rendelkező személy IAP-66 vagy DS-2019 formanyomtatvány fénymásolatát, az érvényes magyar útlevél adatoldaláról készített fénymásolatot, valamint egy saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot.

A "No Objection" nyilatkozat kiállítási díja 44 USD, ezen összeget az "Embassy of Hungary" névre kitöltött pénzes utalványon - Money Order formájában - kérjük megküldeni.

A megkeresést követően a nagykövetség szóbeli jegyzékben értesíti az SD-t arról, hogy tudomásul veszi: a "J" vízummal rendelkező személy a vízum lejártát követően nem tér vissza hazájába, és státuszmódosítási kérelmet nyújt be a megfelelő amerikai hatósághoz. A szóbeli jegyzékhez mellékeljük az IAP-66 vagy DS-2019 nyomtatvány másolatát. Ezt követően a kérelmező tájékoztatására megküldjük a nagykövetségi jegyzék másolatát és visszaküldjük az IAP-66 vagy DS-2019 formanyomtatványt.

Az SD eljárásáról a (202) 663-1600 telefonszámon kaphat tájékoztatást.

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatója angol nyelven elérhető.