Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni. Akkor kezdeményezze a házasság hazai anyakönyvezését az itt leírtak szerint, ha legalább az egyik házastárs tudja a magyar állampolgárságát igazolni.

Hazai anyakönyvezéshez egyes jognyilatkozatok – pl. a saját házassági névre és a születendő gyermekek nevére vonatkozó – mindkét házastársnak jelen kell lennie

Főkonzulátusunkon valamennyi ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges. Az időpontfoglalás nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban fogadni!  

Az alábbi linken tudnak időpontot foglalni: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home 

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Mennyi az eljárás díja?

Házasság hazai anyakönyvezése illetékmentes eljárás.

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A formanyomtatványokat az oldal alján találhatja. A nyomtatványok kitöltése során, kérjük, figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki
  • A formanyomtatványokat előre ne írják alá
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki a magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „New York Főkonzulátus.” Így a konzuli iroda postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

Milyen más szükséges dokumentumokat kell bemutatnom?

Az eljáráshoz mindkét házastársnak igazolnia kell a személyazonosságát fényképes, érvényes okmánnyal, lehetőleg útlevéllel.

Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat bemutatása nélkül a kérelmet nem tudjuk el fogadni. Tájékoztatjuk, hogy irodánknak csak látnia kell az eredeti dokumentumot, és azonnal vissza adjuk a kérelmezőknek. Kérjük, figyeljenek oda arra, hogy a kivonat több adatot tartalmazzon, mint például születési hely és dátum (ún. marriage license vagy long form certificate).

Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében. Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell.

Ha a házasságkötéskor a magyar házastárs családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar anyakönyvi kivonatot be kell mutatni. Ha a magyar állampolgár előző házasságának felbontása még nincs bejegyezve a magyar anyakönyvbe, egyúttal azt is kezdeményezni kell.

 

Miért kell megjelölnöm a címemet a kérelemben?

Ha még nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a hazai anyakönyvezés részeként automatikusan nyilvántartásba veszik az Ön által megadott külföldi címen. Az anyakönyvi kivonattal együtt postázzuk majd Önnek a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

 

Formanyomtatványok

Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése
Külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése