Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Főkonzulátusunkon valamennyi ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges. Az időpontfoglalás nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban fogadni!  

Az alábbi linken tudnak időpontot foglalni: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home 

A kérelmet az elhunyt hozzátartozója kezdeményezheti. A kérelmet személyesen vagy postai úton is benyújthatja.

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A formanyomtatványt az oldal alján találhatja. A nyomtatványok kitöltése során, kérjük, figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki
  • A formanyomtatványokat előre ne írják alá
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki a magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „New York Főkonzulátus.” Így a konzuli iroda postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

Mennyi az eljárás díja?

Haláleset hazai anyakönyvezése illetékmentes eljárás.

Milyen más szükséges dokumentumokat kell bemutatnom?

A kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát fényképes, érvényes okmánnyal, lehetőleg útlevéllel.

Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okmányt be kell mutatni, illetve az érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt érvénytelenítés céljából le kell adni.

Az elhunyt magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatának másolatát be kell mutatni, amennyiben rendelkezésre áll.

A haláleset időpontjában fennálló családi állapotot igazolni kell, kivéve, ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt.

Az eredeti halotti anyakönyvi kivonat bemutatása nélkül a kérelmet nem tudjuk el fogadni. Tájékoztatjuk, hogy irodánknak csak be kell mutatnia az eredeti okmányt, és azonnal visszaadjuk a kérelmezőknek.

 

Formanyomtatványok

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez