Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Kiskorú gyermeke(i) magyar állampolgárság bizonyításának első lépése a külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezése és nyilvántartásba vétele.

Hazai anyakönyvezéshez egyes jognyilatkozatok – pl. a gyermek nevének és lakóhelyének meghatározása – miatt mindkét szülő jelenléte szükséges és legalább az egyik szülőnek igazolnia kell a magyar állampolgárságát.

Főkonzulátusunkon valamennyi ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges. Az időpontfoglalás nélkül érkező ügyfeleket nem áll módunkban fogadni!  

Az alábbi linken tudnak időpontot foglalni: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home 

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Amennyiben az egyik szülő kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik, ezt a tényt hitelt érdemlően kell igazolnia.

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A formanyomtatványokat az oldal alján találhatja. A nyomtatványok kitöltése során, kérjük, figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki
  • A formanyomtatványokat előre ne írják alá
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki a magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith.
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „New York Főkonzulátus.” Így a konzuli iroda postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

Mennyi az eljárás díja?

A születés hazai anyakönyvezése illetékmentes eljárás.

Milyen más szükséges dokumentumokat kell bemutatnom?

Az eljáráshoz mindkét szülőnek igazolnia kell a személyazonosságát fényképes, érvényes okmánnyal, lehetőleg útlevéllel.

A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatának bemutatása nélkül a kérelmet nem tudjuk elfogadni. Tájékoztatjuk, hogy irodánknak csak látnia kell az eredeti dokumentumot, és azonnal vissza adjuk a kérelmezőknek.

Nem kell fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében. Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar külképviselet által hitelesített fordítást is csatolni kell.

A szülőknek igazolniuk kell, hogy a gyermek házasságból született, és ezért be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatukat. Ha a házasságot külföldön kötötték és még nincs hazailag anyakönyvezve, egyúttal ezt is kezdeményezni kell. Több információt itt találhat: https://newyork.mfa.gov.hu/page/hazassag-anyakoenyvezese 

Amennyiben a gyermek nem házasságból született, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Ennek az eljárásnak illetékét itt találhatja.

Milyen utónevet kérelmezhetek?

Ha a gyermeknek kettőnél több utóneve van, főszabályként kettőt választhatnak közülük, de a sorrendjüket nem cserélhetik meg (pl. Emma Olivia Sophia Smith magyar neve lehet Smith Emma Olivia vagy Smith Olivia Sophia vagy Smith Emma Sophia). Ha nem választanak, az első két nevet (Emma Olivia) fogják anyakönyvezni.

Ha a névnek van anyakönyvi bejegyzésre alkalmas magyar megfelelője, akkor külön kérésre ez fog szerepelni a kivonaton (pl. George megfelelője György lenne). Akkor is ezt kell kérni, ha egyébként a gyermeknek magyar neve van, de ez ékezetek nélkül szerepel a külföldi születési anyakönyvi kivonaton (pl. Istvan-ról István).

Miért kell megjelölnöm a gyermekem címét a kérelemben?

A hazai anyakönyvezés részeként automatikusan nyilvántartásba veszik gyermekét az Ön által megadott külföldi vagy magyar címen. A gyermek lakóhelyeként csak valamelyik szülő lakóhelyét lehet megadni! Amennyiben a szülő Magyarországon élő magyar állampolgár, de a gyermekét külföldi címen szeretné nyilvántartásba vetetni, úgy az anyakönyvezéssel egyidejűleg a szülőnek magyarországi lakcíméről ki kell jelentkeznie.

Ha külföldi lakcímet adott meg, az anyakönyvi kivonattal együtt postázzuk majd Önnek a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját). Ha magyarországi lakcímet adott meg, a hatósági igazolványt erre a címre fogják megküldeni.

 

Formanyomtatványok

Külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez
Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre