TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSÉHEZ

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 5-6 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár.

Magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) vagy kevesebb, mint egy éve érvényét vesztett magyar útlevéllel rendelkezik. Amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában aktív adatként, úgy az útlevél igény teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Az eljárásról a magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata című részben talál tájékoztatót.

Külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető.

Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitöltenifényképet készíttetni nem kell. 

Azonban kérjük, hogy a 6 éves kor alatti gyermek esetén 1 db jó minőségű (fehér, homogén háttér) igazolvány képet hozzanak.

Az útlevél kérelem alapfeltétele a kérelmezőnek a külképviseleten történő személyes megjelenése, valamint a kérelmező érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása. A postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

 

Hol tudok időpontot foglalni?

Itt

 

Milyen okmányokat vigyek magammal?

Kérjük, legyen Önnél érvényes fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány (magyar útelvél/személy igazolvány/jogosítvány) vagy ha ezek nem állnak rendelkezésre: külföldi útlevél/jogosítvány. Amennyiben előző magyar útlevele már lejárt, kérjük, azt is hozza magával.

Felhívjuk a kérelmező szíves figyelmét, hogy amennyiben rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (=lakcímkártya) ezeket a személyes megjelenéskor szíveskedjen magával hozni.

 

 Külföldön házasságot kötöttem, hogyan kaphatok az új nevemre útlevelet?

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni. Kizárólag csak a sikeres anyakönyvezés után tudja benyújtani az útlevélkérelmet. További tájékoztatás itt található.

 

Milyen eltérések vonatkoznak a kiskorúak útlevélkérelmére?

Kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be.

Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie és a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni. Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem lett hazailag anyakönyvezve a születése, úgy azt az eljárást is kezdeményezni kell. Erre külön időpontot kell kérni az info.ny@mfa.gov.hu email címen.

Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző*, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

Amennyiben a tizenkettedik életévét betöltötte, úgy az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat felvétele érdekében főszabály szerint a személyes megjelenés kötelező.

12 éves kor alatti gyermek személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel tőle ujjlenyomat nem vehető. Ilyen esetben a szülőnek kell 1 db jó minőségű igazolvány képről gondoskodnia. 

Útlevél érvényességi ideje:

6 év alatti kiskorú részére: 3 év
6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
18 év feletti részére: 5 vagy 10 év

* amennyiben külföldi (azaz nem magyar) közjegyző előtt írja alá a hozzájáruló nyilatkozatot a másik szülő, akkor kötelező Apostille hitelesítéssel ellátni a szülői hozzájáruló nyilatkozatot.

 

Mennyibe kerül az útlevél?

A konzuli díjakról itt tájékozódhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a konzuli díjakat kizárólag saját bankkártyával (VISA, MASTERCARD) vagy pénzes utalványon (money order) lehet befizetni, „Permanent Mission of Hungary to the UN” névre kiállítva. 

 

Formanyomtatvány kiskorúak útlevélkérelmeihez

Távollévő szülő nyilatkozata